Türkiye

ICON - TALENT

Tel: +90 212 252 81 68
www.icon-talent.com
Menajer: Zeynep Celen celen@icon-talent.com

Yurtdışı

CASTING AGENCY ZONA

www.zonatalents.ba
Menajer: Anila Gajevic anila@zonatalents.ba Tel: +38 633 97727

Voiceover

Imaj Voice Casting

www.imajseslendirme.com
Menajer: Osman Tahsin Erol +90 532 324 40 31
osman@imajonline.com